Over De Makers Van Media

Waarom DMVM?

Dat het medialandschap verandert is evident. Er komen steeds meer partijen bij die behoefte hebben aan content. Dat betekent dat voor de makers van content, en dat zijn wij, nieuwe opdrachtgevers en andere kanalen ontstaan om content te publiceren.

We zijn gewend geraakt om bepaalde vaststaande routes te bewandelen en in het maken van documentaires en andere programma’s vaak een wat passieve en afwachtende houding aan te nemen, afhankelijk van netmanagers en programmamanagers als wij als makers zijn. Zij bepalen immers of dat wat we maken op de buis komt.

Dat gaan we anders doen. DMVM gaat onder andere content maken voor partijen die vanuit een sociaal-maatschappelijke doelstelling behoefte hebben aan documentaires en informatieve films. Om die documentaires te distribueren zoeken we (pay-per-view) distributiekanalen. Wij hanteren een proces van maken en distribueren waar alle partijen beter van worden. En daarom kunnen wij, DMVM, maken wat wij belangrijk vinden en op een manier die wij willen.

DMVM